Eğitsel & Psikolojik Danışmanlık - Sancaktepe Sonuç Oniki | Kurs Merkezi - Sancaktepe Kişisel Gelişim Merkezi - Etud - Özelders

Eğitsel & Psikolojik Danışmanlık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANCAKTEPE SONUÇ ONİKİ KURS MERKEZİMİZ'DE  

Öğrencilere, alanında uzman rehber öğretmenler tarafından güçlü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik desteği sağlanır.

SANCAKTEPE SONUÇ ONİKİ KURS MERKEZİMİZ'DE  

Eğitsel Rehberlik: Bireyin yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer, kişilik özellikleri, imkân ve koşullarıyla uyumlu

eğitsel kararlar alması; eğitime ilişkin olumlu tutum geliştirmesi ve hayat boyu öğrenme sürecinde bireyin gelişimine

destek olunması amacıyla bireye ve ailesine sunulan hizmettir.

SANCAKTEPE SONUÇ ONİKİ KURS MERKEZİMİZ'DE

 Mesleki rehberlik: Bireyin kendini ve meslekleri tanıması; yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer ve kişilik özellikleri doğrultusunda mesleğe yönelik seçimler yapması; mesleğe hazırlanması, başlaması, mesleğini sürdürmesi ve hayat boyu öğrenme sürecinde kendini geliştirmesi için birey ve ailesine sunulan hizmettir.


SANCAKTEPE SONUÇ ONİKİ KURS MERKEZİMİZ'DE

Kişisel/Sosyal rehberlik: Bireyin bilişsel, sosyal, duygusal, ahlaki ve davranışsal gelişimini desteklemek amacıyla kendini tanıması; karar verme ve problem çözme gibi sosyal beceriler ile yaşam becerilerini geliştirmesi ve sorumluluk sahibi bir birey olarak hayatına devam edebilmesi için bireye ve ailesine sunulan hizmettir.


Menüler